Tag: வகயன

February 14, 2018 0

பிட்காயின் என்றால் என்ன? இந்தியாவில் பரிவர்த்தனை சட்ட விரோதம்

By AmburTimes

2018-02-14 06:26:32 பிட்காயின் பரிவர்த்தனை சட்ட விரோதம் என அறிவிப்பு இந்தியாவில் பிட்காயின் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான கிரிப்டோ கரன்ஸிகளின் பரிவர்த்தனையும் சட்ட விரோதமாகும் என மத்திய…