Tag: ஆதரம

August 12, 2018 0

#பொருளாதாரம்_ஓர்_எளிய_அறிமுகம் பொருளே ஆதாரம் பொருளாதாரம் மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்வு பொருளை ஆதாரமாகவு…

By AmburTimes

2018-08-12 09:40:03 #பொருளாதாரம்_ஓர்_எளிய_அறிமுகம் பொருளே ஆதாரம் பொருளாதாரம் மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்வு பொருளை ஆதாரமாகவும் அடிப்படையாகவும் கொண்டு அமைந்துள்ளது. பொருளின் இன்றியமையாத தேவையை மனிதன் ஒவ்வொரு நாளும்…

February 10, 2018 0

பொருளாதாரம் ஓர் எளிய அறிமுகம்

By AmburTimes

2018-02-10 07:57:05 பொருளாதாரம் ஓர் எளிய அறிமுகம் பொருளே ஆதாரம் பொருளாதாரம் மனித வாழ்வு பொருளை ஆதாரமாகக் கொண்டு அமைந்துள்ளது. பொருளின் இன்றியமையாத தேவையை மனிதன் ஒவ்வொரு…