திருக்கோயில்களுக்கு அதிக பாதுகாப்பு தேவை.   ஆம்பூர் அடுத்த சர்க்கரை ஆலை அருகில் உள்ள ஞானமலை அடிவார ச…

திருக்கோயில்களுக்கு அதிக பாதுகாப்பு தேவை. ஆம்பூர் அடுத்த சர்க்கரை ஆலை அருகில் உள்ள ஞானமலை அடிவார ச…

December 23, 2017 0 By AmburTimes
Spread the love

2017-12-23 05:26:27
திருக்கோயில்களுக்கு அதிக பாதுகாப்பு தேவை. ஆம்பூர் அடுத்த சர்க்கரை ஆலை அருகில் உள்ள ஞானமலை அடிவார செல்வவிநாயகர் ஆலையத்தில் நேற்று இரவு உண்டியல் உடைக்கப்பட்டு பணம் கொள்ளைSource

1