இன்று (22.12.2017)   #பசுமை  #நண்பா்கள்  #குழு
 (தண்ணீர் பந்தல் பாளையம்) நாமக்கல் மாவட்டம்  சாா்பாக …

இன்று (22.12.2017) #பசுமை #நண்பா்கள் #குழு (தண்ணீர் பந்தல் பாளையம்) நாமக்கல் மாவட்டம் சாா்பாக …

December 22, 2017 0 By AmburTimes
Spread the love

2017-12-22 16:52:44
♨♨♨இன்று (22.12.2017) #பசுமை #நண்பா்கள் #குழு
(தண்ணீர் பந்தல் பாளையம்) நாமக்கல் மாவட்டம் சாா்பாக #வேலூர் #மாவட்டம் #பெத்லகேம் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் ஓவியம் போட்டி நடைப் பெற்றது.

முடிவுகள் விரைவில் அறிவிக்கப்பட்டு வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்படும் ……

Source

1
பச,நண,க,வ,ம,ப