திராவிடன் பல்கலைகழகம் பற்றிய செய்தி.

தமிழக எதிர்க்கட்சி தலைவர்.மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை.

மீண்டும் மொழ…

திராவிடன் பல்கலைகழகம் பற்றிய செய்தி. தமிழக எதிர்க்கட்சி தலைவர்.மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை. மீண்டும் மொழ…

December 12, 2017 0 By AmburTimes
Spread the love

2017-12-12 14:41:04
திராவிடன் பல்கலைகழகம் பற்றிய செய்தி.

தமிழக எதிர்க்கட்சி தலைவர்.மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை.

மீண்டும் மொழி போராட்டம் வெடிக்கும் என அறிக்கை.

இந்த அரிய முயற்சிக்கு திரு. Mandradiyar Manogaran மற்றும் Arun Kumar அவர்களுடன் இணைந்து உழைத்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி! நன்றி !! நன்றி!!!
Source

5