ஆம்பூர் அருகே பைரப்பள்ளி  ஊட்டல் தேவஸ்தானத்தில் ” வாழும் கலை அமைப்பின் இளைஞர் திறன் மேம்பாட்டு
பயிற்…

ஆம்பூர் அருகே பைரப்பள்ளி ஊட்டல் தேவஸ்தானத்தில் ” வாழும் கலை அமைப்பின் இளைஞர் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்…

December 4, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-12-04 16:09:26
ஆம்பூர் அருகே பைரப்பள்ளி ஊட்டல் தேவஸ்தானத்தில் ” வாழும் கலை அமைப்பின் இளைஞர் திறன் மேம்பாட்டு
பயிற்சி முகாம் நிறைவடைந்தது.

கடந்த எட்டு நாட்களாக நடந்து வந்த பயிற்சி முகாம் நிறைவு பெற்றது.
பயிற்சியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
Courtesy Mr Mandradiyar ManogaranSource

0