வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அரசு மருத்துவம் மனை டாக்டர்கள் வேலை நிறுத்தம். தமிழகம் முழுவதும் சம்பளம் உயர…

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அரசு மருத்துவம் மனை டாக்டர்கள் வேலை நிறுத்தம். தமிழகம் முழுவதும் சம்பளம் உயர…

December 4, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-12-04 10:49:35
வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அரசு மருத்துவம் மனை டாக்டர்கள் வேலை நிறுத்தம். தமிழகம் முழுவதும் சம்பளம் உயர்வு மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கை முன் வைத்து. ஆர்பாட்டம். தற்போதை செய்தி.


Source

3