குறைவான கல்வி  கட்டணத்தில் நிறைவான கல்வி  சேவை

குறைவான கல்வி கட்டணத்தில் நிறைவான கல்வி சேவை

April 12, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-04-12 18:41:57
குறைவான கல்வி கட்டணத்தில் நிறைவான கல்வி சேவை

ஆம்பூர் தாலுக்காவில் மிகவும் குறைவான கல்வி கட்டணத்தில் இயற்கை சூழலில் அமைந்துள்ள கல்வி நிறுவனம்

தற்போது சேர்க்கை நடைப்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது
சேர்க்கைக்கு அனுகவும்
வி.நளினி வித்யாலயா மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி
ராமசந்திராபுரம்
நரியம்பட்டு
ஆம்பூர்

Source

0