உறை கிணற்றில் விழுந்து, சிக்கிய கிடாரியை மீட்ட ஆம்பூர் தீயணைப்பு துறையினர்

உறை கிணற்றில் விழுந்து, சிக்கிய கிடாரியை மீட்ட ஆம்பூர் தீயணைப்பு துறையினர்

March 19, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-03-19 17:20:55
ஆம்பூர் அருகே சான்றோர்குப்பம். தனியார் தோல் தொழிற்சாலை எதிரே உள்ள
உறை கிணற்றில் விழுந்து, சிக்கி கொண்ட சுமார் 4 வயது கிடாரியை மீட்ட ஆம்பூர் தீயணைப்பு துறையினர்.
Courtesy: Mr Mandradiyar ManogaranSource

0