நமது ஆம்பூரில் வெற்றிகரமாக துவங்கப்பட்டது உணவு வங்கி

நமது ஆம்பூரில் வெற்றிகரமாக துவங்கப்பட்டது உணவு வங்கி

March 12, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-03-12 20:17:23
நமது ஆம்பூரில்வெற்றிகரமாக
துவங்கப்பட்டது உணவுவங்கி

மகளிர் காவல்நிலையம் அருகில்
நேரம் மதியம்12 முதல் 2 வரை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச
உணவு வழங்கப்படும்

உங்கள் வீட்டில் நடக்கும் சுபநிகழ்ச்சிகளில் வீணாகும் உணவுகளையும் தானம்
செய்ய முன்வாரீர்

 

தொடர்பிற்கு:9443447341

Courtesy: Madhan KumarSource

0
நமத,த,மகள,ந,ம,உணவ,உங,ச,ம,வ,த,த