“அன்று பெய்த மழையில் “ஆம்பூர் அருகே அடி மரத்தில் பூப்பூத்து, காய் காய்க்கும் மாமரங்கள்.

“அன்று பெய்த மழையில் “ஆம்பூர் அருகே அடி மரத்தில் பூப்பூத்து, காய் காய்க்கும் மாமரங்கள்.

March 10, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-03-10 10:12:54
“அன்று பெய்த மழையில் “

ஆம்பூர் அருகே அடி மரத்தில் பூப்பூத்து, காய் காய்க்கும் மாமரங்கள்.

இந்த ஆண்டு பெய்த பருவ மழை, முக்கனிகளில் முதல் கனியான மாங்கனி அதிக விளைச்சல் கிடைக்குமா ?

இடம் : ஆம்பூர் அருகே பைரப்பள்ளி கோமதி பழனி மாந்தோப்பு.

Courtesy: Manogaran Mandradiyar

Source

0