வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு நடத்திய உலக மகளிர் தின சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்.

வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு நடத்திய உலக மகளிர் தின சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்.

March 9, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-03-09 03:53:12
வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் தாலூக்கா மின்னூர் ஊராட்சி பகுதியில் ஆம்பூர் வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு நடத்திய உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்.
Courtesy: Mr Yuvaraj

Source

0