வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த வெட்டுவானம் அருள்மிகு எல்லையம்மன் ஆலயத்தில் இன்று அமாவசை பூஜை தொடங்கப…

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த வெட்டுவானம் அருள்மிகு எல்லையம்மன் ஆலயத்தில் இன்று அமாவசை பூஜை தொடங்கப…

February 15, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-02-15 22:47:51
வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த வெட்டுவானம் அருள்மிகு எல்லையம்மன் ஆலயத்தில் இன்று அமாவசை பூஜை தொடங்கபட்டது. அதில் பூஜை ஆரம்பம் முதல் ஊஞ்சல் சேவை வரை சில காட்சிகள்
Courtesy: Mr. Meenakshi Sundaram ShanmugamSource

5