ஆம்பூர் அருகே “குதிரை போட்டிகள் ” நடைபெறும் மைதானம்.

முதல் நாள் போட்டிகள் கோலாகலத்துடன் துவங்கியது….

ஆம்பூர் அருகே “குதிரை போட்டிகள் ” நடைபெறும் மைதானம். முதல் நாள் போட்டிகள் கோலாகலத்துடன் துவங்கியது….

February 9, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-02-09 20:11:50
ஆம்பூர் அருகே “குதிரை போட்டிகள் ” நடைபெறும் மைதானம்.

முதல் நாள் போட்டிகள் கோலாகலத்துடன் துவங்கியது.

இடம் : உமராபாத் – மாச்சம்பட்டு, ஆம்பூர்.
Courtesy: Mandradiyar Manogaran


Source

1