ஆம்பூர் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி பன்னீர் செல்வம் நகர் பள்ளி மாணவ மாணவியர் முதலிடம்

தமிழகப் பள்ளிக் …

ஆம்பூர் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி பன்னீர் செல்வம் நகர் பள்ளி மாணவ மாணவியர் முதலிடம் தமிழகப் பள்ளிக் …

January 12, 2018 1 By AmburTimes
Spread the love

2018-01-12 06:37:27
ஆம்பூர் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி பன்னீர் செல்வம் நகர் பள்ளி மாணவ மாணவியர் முதலிடம்

தமிழகப் பள்ளிக் கலைத் திருவிழாவில் திருப்பத்தூர் கல்வி மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பெற்ற ஆம்பூர் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி பன்னீர் செல்வம் நகர் பள்ளி மாணவ மாணவியர், வேலூர் மாவட்டத்தில் நேற்று நடை பெற்ற கலைத்திருவிழாவில் பங்குபெற்று (கரகம் மற்றும் வில்லுப்பாட்டு) அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
நன்றி திரு Ravi Chandran Komagan
Source

1