ஆம்பூர் அருகே வனப்பகுதியில் ஒற்றை யானை நடமாட்டம்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் அடர்ந்த மதனாகேரி வனப்ப…

ஆம்பூர் அருகே வனப்பகுதியில் ஒற்றை யானை நடமாட்டம். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் அடர்ந்த மதனாகேரி வனப்ப…

January 11, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-01-11 21:23:18
ஆம்பூர் அருகே வனப்பகுதியில் ஒற்றை யானை நடமாட்டம்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் அடர்ந்த மதனாகேரி வனப்பகுதியில் நடுக்கல்லை உடைத்து சேதப்படுத்தி உள்ளது.

மாச்சம்பட்டு ரெட்டி கிணறு, தகரத்தோப்பு வனப்பகுதியில் தற்போது இந்த ஒற்றை யானையின்
நடமாட்டம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
Thanks to Mr Mandradiyar Manogaran

Source

1