ஆம்பூர் அருகே கைலாசகிரி மலையின் எழிலார்ந்த தோற்றம்.

ஆற்காடு நவாப் ஆட்சி காலத்தில் அமைக்கப்பட்டு உள்…

ஆம்பூர் அருகே கைலாசகிரி மலையின் எழிலார்ந்த தோற்றம். ஆற்காடு நவாப் ஆட்சி காலத்தில் அமைக்கப்பட்டு உள்…

January 9, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-01-09 07:30:49
ஆம்பூர் அருகே கைலாசகிரி மலையின் எழிலார்ந்த தோற்றம்.

ஆற்காடு நவாப் ஆட்சி காலத்தில் அமைக்கப்பட்டு உள்ள கண்காணிப்பு துவாரங்கள்.

மலை அடிவாரத்தில் உள்ள
கடாம்பூர் என்னும் காட்டு ஆம்பூர் அக்காலத்தில் புராதன நகரம்.

கிருஷ்ணகிரி கோட்டை, கங்குந்தி கோட்டை, மாதகடப்பா மலை, அரங்கல்துருகம் கோட்டை, கைலாசகிரி மலை, பேர்ணாம்பட்டு சாத்கர் மலை, பலமநேர் மண்டிப்பேட்ட கோட்டவூர், பங்காருபாளையம் மொகிலி மலை தொடங்கி திருப்பதி சந்திரகிரி மலை கோட்டை வரை உடனுக்குடன் இரவில் தீப்பந்தம் ஏற்றியும், பகலில் கரும்புகை ஏற்படுத்தியும் தகவல் தொடர்பு கொள்ளும் வசதி.
நன்றி திரு Mandradiyar Manogaran


Source

0