முன்னாள் ராஜ்யசபா உறுப்பினரும் முன்னாள் தமிழ்நாடு பார் கவுன்ஸில் தலைவரும் 
முன்னாள் தமிழ்நாடு பாடநூல…

முன்னாள் ராஜ்யசபா உறுப்பினரும் முன்னாள் தமிழ்நாடு பார் கவுன்ஸில் தலைவரும் முன்னாள் தமிழ்நாடு பாடநூல…

December 28, 2017 0 By AmburTimes
Spread the love

2017-12-28 07:16:27
முன்னாள் ராஜ்யசபா உறுப்பினரும் முன்னாள் தமிழ்நாடு பார் கவுன்ஸில் தலைவரும்
முன்னாள் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவரும்
முன்னாள் அனைகட்டு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும்
மூத்த வழக்கறிஞரும் ஆன திரு.R.மார்கபந்து அவர்கள் இன்று காலை இறைவனடி சேர்ந்தார் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துகொள்கிறோம்

Source

3