ஆம்பூர் அருகே ‘வைகுண்ட ஏகாதசி ‘யை முன்னிட்டு சொர்க்க வாசல் திறப்பு.

ஆம்பூர் அருகே ‘வைகுண்ட ஏகாதசி ‘யை முன்னிட்டு சொர்க்க வாசல் திறப்பு.

December 29, 2017 0 By AmburTimes
Spread the love

2017-12-29 02:10:30

ஆம்பூர் அருகே ‘வைகுண்ட ஏகாதசி ‘யை முன்னிட்டு சொர்க்க வாசல் திறப்பு.

ஆம்பூர் அருகே ‘வைகுண்ட ஏகாதசி ‘யை முன்னிட்டு சொர்க்க வாசல் திறப்பு.ஆதிசேஷாஅனந்த சயனாஸ்ரீ நிவாசாஸ்ரீ வெங்கடேசா�…

Source

ஆம்பூர் அருகே “வைகுண்ட ஏகாதசி “யை முன்னிட்டு சொர்க்க வாசல் திறப்பு.


11