*ஆம்பூர் அடுத்த அழிஞ்சகுப்பம் டாஸ்மாக் எதிரான வழக்கில் இருந்து 40பேர் விடுதலை வேலூர் நீதிமன்றம் உத்…

August 29, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-08-29 13:49:12
*ஆம்பூர் அடுத்த அழிஞ்சகுப்பம் டாஸ்மாக் எதிரான வழக்கில் இருந்து 40பேர் விடுதலை வேலூர் நீதிமன்றம் உத்தரவு*
Courtesy Mr Immanuvel Prasannakumar

Source

0