ஆம்பூர் அருகே ஊட்டல் தேவஸ்தான வனப்பகுதியில் நூறு நாள் பணியாளர்களுடன் இணைந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற…

ஆம்பூர் அருகே ஊட்டல் தேவஸ்தான வனப்பகுதியில் நூறு நாள் பணியாளர்களுடன் இணைந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற…

June 25, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-06-25 17:43:15
ஆம்பூர் அருகே ஊட்டல் தேவஸ்தான வனப்பகுதியில் நூறு நாள் பணியாளர்களுடன் இணைந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்றிய நக்சல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார்.

இன்றைய பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றும் முகாமில் கலந்து கொண்ட நக்சல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார், ஜேசீஸ் அமைப்பினர், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள், இயற்கை ஆர்வலர்கள், வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள், நூறு நாள் திட்ட பணியாளர்கள் அனைவருக்கும்.!
நன்றி ! நன்றி !! நன்றி!!!
Courtesy Mr Mandradiyar ManogaranSource

0