ஆம்பூர் அருகே மழை வேண்டி “சப்த கன்னியருக்கு ” பூஜை.

ஆம்பூர் அருகே பாலூர் ஊராட்சி ஓணாங்குட்டை அடர்ந்…

ஆம்பூர் அருகே மழை வேண்டி “சப்த கன்னியருக்கு ” பூஜை. ஆம்பூர் அருகே பாலூர் ஊராட்சி ஓணாங்குட்டை அடர்ந்…

June 24, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-06-24 23:18:59
ஆம்பூர் அருகே மழை வேண்டி “சப்த கன்னியருக்கு ” பூஜை.

ஆம்பூர் அருகே பாலூர் ஊராட்சி ஓணாங்குட்டை அடர்ந்த காட்டில்
வற்றாத கிணற்றில் தண்ணீர் எடுத்து பொங்கல் வைத்து ஆடு , கோழிகள் பலியிட்டு வழிப்பட்ட பொது மக்கள்.
Courtesy Mr Mandradiyar Manogaran

Source

0