ஆம்பூர் அருகே மழை வேண்டி “சப்த கன்னியருக்கு ” பூஜை. ஆம்பூர் அருகே பாலூர் ஊராட்சி ஓணாங்குட்டை அடர்ந்…


Warning: Illegal string offset 'source_type' in /home/amburtim/public_html/wp-content/plugins/egany-facebook-to-wp/egany_facebook_to_wordpress.php on line 1099

2018-06-24 23:18:59
ஆம்பூர் அருகே மழை வேண்டி “சப்த கன்னியருக்கு ” பூஜை.

ஆம்பூர் அருகே பாலூர் ஊராட்சி ஓணாங்குட்டை அடர்ந்த காட்டில்
வற்றாத கிணற்றில் தண்ணீர் எடுத்து பொங்கல் வைத்து ஆடு , கோழிகள் பலியிட்டு வழிப்பட்ட பொது மக்கள்.
Courtesy Mr Mandradiyar Manogaran

Source

0

Posted by | View Post | View Group

Leave a Reply

Your email address will not be published.