ஆம்பூர் அருகே ஊட்டல் தேவஸ்தானத்தில் நாளை (25.6.2018) பிளாஸ்டிக் அகற்றும் தூய்மை முகாம்.

பல்வேறு அமை…

ஆம்பூர் அருகே ஊட்டல் தேவஸ்தானத்தில் நாளை (25.6.2018) பிளாஸ்டிக் அகற்றும் தூய்மை முகாம். பல்வேறு அமை…

June 24, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-06-24 10:36:18
ஆம்பூர் அருகே ஊட்டல் தேவஸ்தானத்தில் நாளை (25.6.2018) பிளாஸ்டிக் அகற்றும் தூய்மை முகாம்.

பல்வேறு அமைப்புகள், தன்னார்வ குழுக்கள் பங்கு பெறும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அகற்றும் தூய்மை முகாம்.

வனவிலங்குகள் நலன் காக்க,
பறவைகள் நலன் பேண,
வனப்பகுதிகளில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் வீசுவதை தவிர்ப்போம்
Courtesy Mr Mandradiyar Manogaran


Source

0