ஆம்பூர் அருகே தோல் தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டும் விவகாரம். சின்னவரிகத்தில் மீண்டும் பரப்பரப்பு. மா…


Warning: Illegal string offset 'source_type' in /home/amburtim/public_html/wp-content/plugins/egany-facebook-to-wp/egany_facebook_to_wordpress.php on line 1099

2018-06-22 19:34:51
ஆம்பூர் அருகே தோல் தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டும் விவகாரம்.

சின்னவரிகத்தில் மீண்டும் பரப்பரப்பு.
மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரியை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்.
Courtesy Mr Mandradiyar ManogaranSource

0

Posted by | View Post | View Group

Leave a Reply

Your email address will not be published.