ஆம்பூர் அருகே தோல் தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டும் விவகாரம்.

 சின்னவரிகத்தில் மீண்டும்  பரப்பரப்பு.
மா…

ஆம்பூர் அருகே தோல் தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டும் விவகாரம். சின்னவரிகத்தில் மீண்டும் பரப்பரப்பு. மா…

June 22, 2018 0 By AmburTimes
Spread the love

2018-06-22 19:34:51
ஆம்பூர் அருகே தோல் தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டும் விவகாரம்.

சின்னவரிகத்தில் மீண்டும் பரப்பரப்பு.
மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரியை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்.
Courtesy Mr Mandradiyar ManogaranSource

0