வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பேருந்து நிலையம் அருகே ஜெரூசலம் இஸ்ராயில் தலை நகராக அறிவித்த அமெரிக்காவை…

வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பேருந்து நிலையம் அருகே ஜெரூசலம் இஸ்ராயில் தலை நகராக அறிவித்த அமெரிக்காவை…

December 22, 2017 21 By AmburTimes
Spread the love

2017-12-22 16:37:04
வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பேருந்து நிலையம் அருகே ஜெரூசலம் இஸ்ராயில் தலை நகராக அறிவித்த அமெரிக்காவை கண்டித்து வாணியம்பாடி ஜமியதுல் உலமா அமைப்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம். 500 க்கும் மேற்பட்ட இசுலாமியர்கள் பங்கேற்பு.Source

2